11.2 C
Novi Sad
ponedeljak, april 22, 2024

Polazak u 2. razred –  Kako pripremiti decu za novi sistem ocenjivanja

Nakon prvog razreda, kada su se deca upoznala sa osnovnim pojmovima i znanjem, drugi razred predstavlja možda i važniju fazu u njihovom obrazovanju.

Opisno ocenjivanje u prvom razredu pružilo im je osnovu za osećaj evaluacije (vrednovanja), dok numeričke ocene u drugom razredu donose novi izazov i odgovornost.

U ovom tekstu ćemo istražiti koliko se pristup ocenjivanju između prvog i drugog razreda menja za decu i koliko im je to važno, ali i kako roditelji i nastavnici mogu pripremiti drugake za ovu promenu i podržati ih dalje u njihovom obrazovanju.

Opisno ocenjivanje u prvom razredu

Opisno ocenjivanje je praksa kojom se nastavnici fokusiraju na tekstualno opisivanje učenikovih postignuća, napretka i jačanja veština.

Jednostavno, umesto da se koriste brojevi/numeričke ocene, koriste se detaljni opisi koji prikazuju šta dete može i zna u pojedinim područjima, šta je savladalo, a gde je još potrebno da se radi.

Opisno ocenjivanje omogućuje roditeljima i učiteljima da bolje razumeju učenikove kapacitete i slabosti, te da zajedno razvijaju strategije za dalji napredak.

Ocene u drugom razredu

Prvi razred služi kao uvod u školsko okruženje, naglasak je na socijalizaciji i stvaranju temelja za učenje. Međutim, kako deca napreduju u drugi razred, uvodi se formalnije ocenjivanje.

U mnogim školama, a u Srbiji u svim državnim, drugi razred predstavlja početak ocenjivanja prema kurikulumu i nastavnom planu.

Ovaj prelazak iz „bezocenjivanja“ u ocenjivanje može biti stresan za pojedinu decu, ali sa pravim pristupom, vrlo je podsticajan za njihov budući napredak.

Razumevanje promene

Prvi korak u pripremi dece za drugi razred i numeričko ocenjivanje jeste razumevanje same promene. Deci je važno objasniti da će sada umesto opisnih ocena dobijati brojčane ocene (od 1 do 5).

Roditelji i nastavnici mogu organizovati sastanke ili razgovore sa decom kako bi im objasnili svrhu ocenjivanja i kako ocene predstavljaju način da se prati njihov uspeh u školi.

Prelistajte sa njima knjige za 2. razred osnovne škole svih izdavača, kako bi imali uvid u to šta će raditi tokom godine.

Važno je istaći da ocene nisu procena njihove vrednosti kao osobe, već pokazuju kako napreduju u određenim predmetima.

Izvor: Pexel/Mikhail Nilov

Razbijanje mitova o ocenama

Deca često imaju netačne predstave o ocenama, a to im može izazvati stres i anksioznost. Razjasnite im da nije bitno dobiti savršene ocene i imati sve petice, već je važno truditi se, učiti i napredovati. Pokažite im primere uspešnih ljudi koji nisu imali sjajne ocene u školi, ali su postali uspešni u životu.

Postavljanje realnih očekivanja

Uz ocene dolaze i veći izazovi. Pomažite deci da postave realna očekivanja prema sebi. Svako dete ima svoj tempo u učenju, i to je sasvim normalno. Ohrabrite ih da daju svoj maksimum, a ne da očekuju savršenstvo. Nagradite njihov trud i volju bez obzira na konačnu ocenu.

Ojačajte njihove osnovne veštine

Pre nego što deca krenu u drugi razred, razgovarajte sa njihovim učiteljima koje su to osnovne veštine važne za drugi razred. Fokusirajte se na njih kako biste ih osnažili za uspeh. To može biti čitanje sa razumevanjem, pravilno izgovaranje slova, matematičke osnove, pravopis i rešavanje problema. Vežbajte ove veštine kroz igru i zabavne aktivnosti kako biste zainteresovali decu za učenje.

Podsticanje odgovornosti i samostalnosti

Kako bi se deca uspešno nosila sa numeričkim ocenama, treba ih podsticati na razvijanje odgovornosti i samostalnosti. To uključuje razvijanje navika kao što su redovno obavljanje domaćih zadataka, organizacija školskog materijala i postavljanje planova za učenje.

Roditelji i nastavnici mogu sarađivati kako bi podržali decu u razvoju ovih veština i time doprineti njihovom uspehu u drugom razredu.

Podstičite kreativnost i radoznalost

Podstaknite dete da istražuje svet oko sebe i bude radoznalo. Pohvalite njegova pitanja i interesovanja i potrudite se da mu obezbedite odgovore. Ako je dete hiperaktivno, usmerite ga ka trošenju energije kroz neku aktivnost. Podsticanje kreativnosti i radoznalosti pomoći će mu da razvije ljubav prema učenju, što će pozitivno uticati na njegove školske rezultate.

Radite na sebi kao roditelju

Znamo da škola vrlo često bude veći stres za roditelja nego za dete. Zato se suočite sa realnošću i imajte realna očekivanja prema svom detetu. Ne očekujte da odmah postigne sve petice, već nagradite napredak i trud. Podstaknite dete da radi na svojim slabim tačkama i ohrabrite ga da traži pomoć kad mu je potrebna.

Izvor: Pexel/sofatutor

Ako dođe do prvih loših ocena

Svi žele da im deca postižu dobre rezultate u školi i ostvaruju svoj puni potencijal. Međutim, ponekad dođe i do loših ocena, posebno u periodu kada se deca navikavaju na njih nakon prvog razreda. Ovo može biti izazovno i frustrirajuće, ali važno je da znate da loše ocene nisu kraj sveta. Zato:

  • Ostanite smireni i kontrolisani. Kada primite informaciju o lošim ocenama, prva reakcija može biti tuga, bes ili briga. Međutim, važno je da ostanete smireni kako biste mogli doneti ispravne odluke i pružiti detetu podršku koja mu je potrebna.
  • Razgovarajte sa detetom. Pre nego što reagujete, razgovarajte o tome šta dete misli o svojim lošim ocenama i da li je svesno uzroka problema. Slušajte ga  pažljivo, bez osuđivanja, kako biste bolje razumeli njihove izazove u školi.
  • Identifikujte uzroke problema. Možda se dete suočava sa teškim gradivom, nema dovoljno vremena za učenje ili ima neki drugi izvor stresa koji utiče na njegove školske rezultate.
  • Ponudite podršku. Budite tu za svoje dete i pružite mu emocionalnu i praktičnu podršku. Pomozite mu da organizuje vreme za učenje, ponudite pomoć kod domaćih zadataka i ukažite na resurse koji mogu pomoći da poboljša razumevanje gradiva. Kada ste vi pozitivni, dete će to osetiti i motivisati se.
  • Komunicirajte sa školom. Otvorena i saradnička komunikacija sa nastavnicima/učiteljima može biti od velike koristi. Razgovarajte sa njima o detetovim izazovima i zajedno pronađite načine kako da mu pomognete na putu ka popravljanju ocene.
  • Krajnje, naučite dete da neuspeh nije „smak sveta“, već prilika za učenje. Podstaknite ga da prepozna greške i radi na njihovom prevazilaženju kako bi postiglo bolje rezultate u budućnosti.

Zapamtite, školski uspeh nije jedini pokazatelj vrednosti vašeg deteta. Njegov karakter i jedinstvene osobine i sposobnosti su ono što ga čini posebnim. Podržite ga da bude najbolja verzija sebe i pružite mu ljubav koja će ga voditi kroz sve životne izazove. Samo tako se razvija srećno, zdravo i uspešno dete.

Najnovije
- Reklama -spot_img
Možda bi Vas interesovalo