29.6 C
Novi Sad
utorak, 5 jula, 2022

Rotacizam kod dece

Glas R je najsloženiji po načinu izgovora, jer je jedini glas kog karakteriše vibracija. Deca ga uglavnom kasnije savladaju oko pete godine, zato što je potrebno da mališani budu fiziološki zreli za njegov izgovor. Ako dete do svoje pete godine ne uspe da izgovori glas R, onda je potrebno obratiti se logopedu, odnosno, zatražiti stručnu pomoć, jer izgovor R zahteva pokretljivost jezičnih mišića, fine i brze pokrete vrha jezika, kao i svesnost deteta o položaju jezika.

Pre nego što dete počne da uči kako se izgovara glas R, potrebno je ustanoviti da li mališan zna da izgovara jasno sva ostala slova, posebno glas L, koji predstavlja preteču i osnovu za razvoj glasa R.

Nemogućnost da se glas R izgovori, naziva se rotacizam. Postoje greške koje deca prave pri njegovom izgovoru, i one su:

  • Omisija – izgovaraju iba, umesto riba
  • Supstitucija – kada glas R ne mogu da izgovore i mešaju ga sa drugim glasovima, kao što su J, L, V
  • Distorzija – kada izgovaraju uvularno R, francusko R, usneno R, R sa nedovoljnom vibracijom, grleno R

Vežbe oralne motorike za pravilan izgovor glasa „ R“

Veoma je važno da dete sarađuje sa logopedom, da bi sa njim imao logomotoričke vežbe, kojima će ojačati svoju govornu muskulaturu i dobiti pravi pokret, koji mu je potreban za izgovor glasa R.

Vežbe za pravilan izgovor glasa R:

• Vrhom jezika dodirni gornju usnu, gornje zube i alveole (prostor iza gornjih zuba);
• Osmehni se, raširi jezik i priljubi ga uz gornje nepce i široko otvori usta;
• Lizati tvrdo nepce napred-nazad;
• Brzo nekoliko puta izgovaraj T, T, T, T i D, D, D, D…

Kakav je položaj govornih organa pri izgovoru glasa R?

Da bi se R pravilno izgovorilo, potrebno je da postoji složen rad mišića jezika – prednji deo treba da bude napet i podignut iza gornjih zuba, bočne strane jezika treba da prijanjaju uz gornje kutnjake, da bi vazdušna struja snažno prelazila preko vrha jezika i tako stvarala vibraciju.

Vibracija će se stvoriti pri konstantnom izgovaranju grupe sledećih glasova TŽ-TŽ ili DŽ-DŽ. Tako se stvara pravilan položaj govornih organa i vibracija koja je adekvatna za nastanak glasa R.

Tretman kod logopeda za pravilan izgovor glasa ,,R”

Tretman najpre počinje izgovaranjem reči u kojima se glas R nalazi u sredini reči (trava, trista, trom, trubači, tren), zatim se nastavlja sa rečima u kojima je R na inicijalnom položaju (razlomak, raketa, rezač, rep…) nastavlja se sa rečima kod kojih je R u medijalnom položaju ( Marko, more, Uroš, mera…) i završava se rečima kod kojih je R na samom kraju (hir, kuvar, nektar,

Dalje se nastavlja vežbanje izgovora glasa R u rečima koje kombinuju druge suglasnike (sreća, mravi, brat, grana…), kao i dva glasa R (rudar, primer, priredba, frižider…)

Automatizaciju glasa R dete će najbolje uvežbati izgovaranjem pesmica, priča ili rečenica u kojima ovaj glas preovladava.  

Konsultujte logopeda ako vaš petogodišnjak još uvek ne zna jasno izgovoriti glas R, jer stručni tim raspolaže sondama i vibrafon aparatom, koji pomaže mališanima u ovoj situaciji.

  • Sonde su logopedski instrumenti koji pomažu detetu da savlada pravilan položaj govornih organa za izgovor glasa R. Mehaničkim delovanjem, one će pružiti vibraciju jezika, koja je nužna za izgovor glasa R.
  • Vibrafon je takođe logopedski instrument, koji pored sonde, koja se stavlja na vrh jezika, ima i mehaničku vibraciju, kao i mogućnost pomeranja sonde u različitim amplitudama i brzinama, što je poželjno u tretmanu rotacizma. 

Za više informacija, kontaktirajte logopedski centar, koji će vam dati odgovore na sva vaša pitanja.

Najnovije
- Reklama -spot_img
- Reklama -
Možda bi Vas interesovalo