Neizdavanje fiskalnog računa najčešći je razlog zatvaranja poslovnih objekata. Među tri najčešće prijavljivane vrste nepravilnosti od strane građana su, pored neizdavanja fiskalnih računa, rad na crno i kršenje potrošačkih prava. Najviše prekršaja ima u sektoru ugostiteljstva, u kome je uočeno povećano nelegalno poslovanje. U poslednje vreme, na meti poreznika u Beogradu su najviše bile pekare. Prema Zakonu o fiskalnim kasama, poreski obveznici dužni su da vrše evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa na malo preko fiskalne kase, nezavisno od načina plaćanja. Posledice neizdavanja fisklanog računa i nepoštovanja striktnih pravila fiskalizacije podrazumevaju rigorozne kazne, čak i za najmanji prekršaj.

Ukoliko se promet od prodaje robe i pružanja usluga ne registruje preko fiskalne kase ili na drugi propisan način, pored privremeno izrečene mere zabrane obavljanja delatnosti izriču se i visoke novčane kazne.

Bez fisklane kase možete poslovati samo ako ste registrovani sa šifrom delatnosti koja je oslobođena ove obaveze. Međutim, novi  Zakon o fiskalizaciji, koji stupa na snagu početkom 2022. g. između ostalog sužava i krug delatnosti koje će biti oslobođene obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, u odnosu na već postojeće rešenje i uredbu koja je trenutno aktuelna. Više o novoj, sveobuhvatnijoj fiskalizaciji i posledicama nepoštovanja novih propisa pročitajte u nastavku teksta.

Novi propisi iz oblasti fiskalizacije od 2022. g.

Kada je u pitanju fiskalizacija 2022, na snagu stupaju novi, dugo najavljivani propisi, u borbi protiv sive ekonomije, i to već od 1. januara.  Novi zakon, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila krajem 2020. godine, podrazumeva i unapređenje postojećeg sistema fiskalizacije, a to znači da će izdavanje računa pratiti nova tehnologija, koja je značajno napredovala u ovoj oblasti. Naime, vlasnici objekata koji izdaju fiskalne račune moraće da na postojeće fiskalne kase nadograde dodatni uređaj, koji će imati svoj softver. Poreskim inspektorima ovaj uređaj će omogućiti praćenje izdavanja fiskalnih računa u realnom vremenu i skeniranje eventualnih nepravilnosti. Poreski obveznici mogu da biraju između dve mogućnosti: kupovine nove fiskalne kase i softverskog rešenja sa POS štampačem.

Svi obveznici koji poseduju fiskalnu kasu (vlasnici prodavnica, kafića i svih objekata koji izdaju fiskalne račune) moraće da imaju i internet konekciju, s obzirom na to da će prenos podataka biti omogućen isključivo zahvaljujući internet vezi. U slučaju da internet u nekom trenutnku nije dostupan, bezbednosni element čuva podatke dok se internet veza ne pojavi ponovo, a sve informacije će kasnije biti prosleđene na server Poreske uprave. Dakle, novi sistem je baziran na prenosu podataka u realnom vremenu i omogućava svim poreskim obveznicima da izdaju račune, čak i ako internet na mestu prodaje nije dostupan. Ovaj vid fiskalizacije već funkcioniše u Hrvatskoj i Sloveniji, a kod nas će usklađivanje sa novom fiskalizacijom trajati do kraja 2021. godine.

Šta znači proveriv fiskalni račun?

Validan fiskalni račun najlakše je prepoznati po fiskalnom znaku koji se nalazi u donjem delu računa, a sastoji se od četiri ocila razdvojenih krstom i ispisanih u kvadratu. Prema novom Zakonu o fiskalizaciji, primaoci računa će moći da dobijaju račune koji su uvek odmah proverljivi, a najavljivane su i razne pogodnosti za kupce (npr. fiskalna lutrija, nagrade za lojalnost i druge promotivne akcije).

U momentu izdavanja fiskalnog računa, elektronski fiskalni uređaj dodaje deo računa koji sadrži potvrdu iz Poreske uprave da je isti evidentiran u sistemu. Svaki kupac može skeniranjem QR koda putem mobilnog telefona ili bilo koje QR skener aplikacije dobiti povratnu informaciju od Poreske uprave o detaljima računa kako bi se uverio u njegovu verodostojnost. Ispravnost računa moći će da se proveri i pomoću hiperlinka (na računu izdatom u elektronskoj formi). Provera fiskalnog računa preko sistema za proveru biće moguća do 10 godina nakon izdavanja fiskalnog računa.

Poreski obveznik će imati mogućnost kreiranja fiskalnog računa i putem mobilnog telefona, što predstavlja najveću promenu u odnosu na fiskalizaciju koja će biti aktuelna do kraja 2021. Svaki fiskalni račun je evidentiran na sistemu za fiskalizaciju i dostupan inspektoru, poreskom obvezniku koji ga je izdao i kupcu.

Posledice neizdavanja fiskalnog računa i nepoštovanja pravila fiskalizacije

U procesu kontrole, za nepravilnosti u radu i nepoštovanje propisa predviđenih Novim zakonom o elektronskoj fiskalizaciji, poslovnom prostoru koje obavlja delatnost izriče se zabrana rada na određeno vreme (ukoliko se nepravilnost utvrdi prvi put – do 15 dana, drugi put – do 90 dana, treći put – do godinu dana). Pored privremene zabrane rada, predviđene su i novčane kazne, i to od 50.000 do 2.000.000 dinara, zavisno od toga da li ste preduzetnik, pravno ili odgovorno lice, kao i od vrste prekršaja.