Na koji način štampani promo materijali doprinose savremenom svetu marketinga?

60

Štamparije od svog nastanka pomažu širenju znanja i pisane reči između ljudi, tako da su one od samog početka olakšavale način života i pomagale u komunikaciji, pa tako i svakodnevici ljudi.

Postavlja se pitanje – kakvu ulogu one imaju u digitalnom dobu?

Mnogi smatraju da su kopirnice i štamparije i dalje dosta važne u svetu biznisa, marketinga i generalno za moderno društvo, u svetu kao i kod nas. Šta je to što firme i dalje zadržava da koriste štampani promotivni materijal i pored digitalnih kanala komunikacije? U nastavku teksta prikazaćemo vam neke od glavnih osobina štampanog materijala u digitalnom dobu.

Jačanje svesti o brendu putem štampanog materijala

Digitalna komunikacija, koliko god da je efikasna, ipak je osuđena na internet, dok sa druge strane, štampani materijal možemo naći na svakom javnom mestu koje je adekvatno za njegove postavljanje. Njegova snaga se ogleda u tome što svoje poruke može prenositi na direktniji način. Osim toga, jednostavno je izraditi ga. Sve što je firmi koja želi da se promoviše na ovaj način potrebno su grafički dizajner i dobra štamparija. Kada je u pitanju pouzdana kopirnica i štamparija Beograd pruža dosta mogućnosti.

Primer atraktivnog štampanog materijala su interesantni posteri i plakati koje možete zateći na gradskim trgovima ili u autobusima, a njihova efikasnost se ogleda u tome da ljudi hteli ili ne, vide poruke ili lik sa plakata pa ih tako nesvesno zapamte. Jako se često koriste u raznim vrstama kampanja, jer žele da dopru do što većeg broja ljudi, a osim toga značajni su i za najave koncerata i sličnih dešavanja. 

Brošure su još jedan od oblika štampanog materijala za reklamiranje raznih brendova.. Njima se daje mogućnost kupcu da na miru, u tišini svog doma, prelista celokupnu ponudu prodavca, koji je misleći na vreme potrošača, upravo njemu obezbedio potencijalni razlog da se vrati po željeni proizvod. 

Novine kao najznačajniji štampani medij i dalje imaju ogromnu ulogu u prenošenju informacija, ali i kao značajno sredstvo komunikacije sa čitaocima na odrešenu temu, ili, sve češće, za izgradnju javnog mnjenja. 

Štampane forme komunikacije pomažu boljem pozicioniranju

Reklamiranje preko kanala komunikacije koji nudi digitalni marketing često može biti poprilično agresivno kada se radi o targetiranju ciljne grupe. Mnogi će rado preskočiti reklame koje im se plasiraju preko mobilnog telefona ili računara, a često neće ni otvoriti mnogobrojne mejlove sa oglašavanjem.

Baš zato, mnogima više prija da prelistaju novine uz jutarnju kafu i tamo na miru pogledaju šta ih interesuje. Iako možda deluju prevaziđeno, mnogi i dalje imaju puno poverenja u ovaj vid informisanja i koriste ga za primaran izvor, tako da je još uvek bitno da se u novinama pominjete u pozitivnom svetlu.

Takođe, uvek u modi su i vizit karte koje predstavljaju elegantniji i profesionalniji stil komunikacije u svetu biznisa, a ostavlja se i bolji utisak na potencijalne klijente. 

Male firme ne smeju zanemariti uticaj štampanih letaka, obzirom na preopterećenost ljudi kada se radi o mejl pošti. Naravno, ne zanemaruje se uticaj digitalnog oglašavanja koje je preplavilo moderan svet, već se ukazuje na mogućnost saradnje ova dva načina komunikacije.

Podsticanje inspirativnosti potrošača

U modernom svetu digitalnog marketinga, napredne tehnološke mogućnosti doprinele su tome da se potrošačima, priča brenda dočara i objasni na savršen način. Međutim, ono što je prednost tradicionalnih medija poput novina, jeste mogućnost da se kupcima ostavi prostor da sami konstruišu sliku o određenom brendu u okvirima informacija koje im se pružaju.

Primera radi, često u novinama ili na nekom plakatu vidimo sliku i određenu poruku, a to nam za razliku od video sadržaja koji je karkaterističan za digitalni marketing, ostavlja prostora za maštu i za naše lično povezivanje sa brendom

Štampani vid komunikacije može da bude i proizvod inspiracije proizvođača, pa tako sve češće u restoranima možete da zateknete jelovnike sa jako zanimljivim opisima jela, a isto tako pozivnice za neki događaj mogu biti iskreirane na različite inspirativne načine. Sve to povezuje potrošača sa brendom i asocira ga na određene lepe trenutke i zadovoljstva. 

Efikasnije targetiranje uz spoj digitalnih i štampanih kanala komunikacije

Postoje značajne prednosti modernog načina oglašavanja, ali isto tako su i štampani mediji zadržali svoje benefite. Novije generacije su zavisne od telefona i više se oslanjaju na društvene mreže i internet generalno, dok starije generacije i dalje najveći broj informacija dobijaju iz novina. Spoj ova dva modela doneo je benefite za obe strane, te je sada moguće targetirati znatno širu publiku. 

Fuziju dva načina komunikacije vidimo kroz aplikacije na kojima možete čitati novine, ali i često pozivanje preko štampanih medija da se zaprati određeni sadržaj na internetu. To su samo neki od primera saradnje dva oblika informisanja, a ima ih jako puno.

Svet bitnisa je značajno napredovao kroz digitalne komunikacije, ali vidimo da je ipak zadržao neke stvari koje datiraju iz vremena pre njega. Kvalitetne stvari iz prošlosti nisu nestale, već su napredovale i oblikovale se. Sve navedene osobine štampanih oblika informisanja i reklamiranja poprimile su značajne novine u modernom svetu biznisa i kristalisale se. Štamparije su se modernizovale i idu u korak sa vremenom kako bi svoju glavnu funkciju približile modernom društvu, a vidimo da je moguća kooperacija tradicije i tehnologije na ovom polju.