Vaša firma se razvija. Svoje poslovanje usmeravate ka kompanijama u različitim zemljama Evrope i Sveta. Sa širenjem obima poslovanja javlja se i potreba za angažovanjem dodatne radne snage, a među prvima će vam biti neophodan kvalifikovan prevodilac na najtraženije svetske jezike, ali i sudski tumač.

Tada nastaje dilema, da li da oformite sektor koji će da ima prevodioce ili ćete da se obratite prevodilačkoj agenciji i da plaćate po obavljenom prevodilačkom poslu? Osim ako ne govorimo o velikim kompanijama, svima drugima je mnogo bolje da se obrate prevodilačkim agencijama ako konverzaciju vrše na više od jednog stranog jezika pa da na primer, angažuju sudskog tumača za nemački za nemačko govorno područje, sudskog tumača za ruski za ogromno rusko tržište ili nekog sasvim trećeg za konkretan prevod u tom trenutku.

Ukoliko ste i vi u potrazi za proverenom agencijom i niste sigurnu koju agenciju bi trebalo izabrati, mi vam možemo izdvojiti prevodilačku agenciju Abc prevod iz Beograda, koja se bavi prevodom i overom svih vrsta dokumenata na svim svetskim jezicima. Više o njihovom radu i uslugama možete saznati ovde.

Agencija ima prevodioce i sudske tumače za brojne svetske jezike

Na samom početku posla najpre vam može zatrebati prevođenje osnivačkih akata, važnih ugovora, patenata…, a za to vam treba posebna overa i dokaz da je prevod 100% veran originalu. 

Čak i da imate prevodioca trebaće vam i sudski tumač koji prevodi samo jedan konkretan jezik pa tako postoji: sudski tumač za ruski, sudski tumač za engleski, sudski tumač za nemački…i za još 50-60 jezika sveta. Ovo je skuplja vrsta prevoda jer svaki sudski tumač ima licencu koju je dobio od Ministarstva Pravde i pečatom i potpisom overava prevod. Ipak, njihovo angažovanje je važno jer se moraju isključi i najmanje zabune kod tako važnih poslovnih papira pa je overa neophodna, a takav dokument prihvataju sve kompanije, institucije i vlade sveta.

U slučaju da je saradnja sa novim govornim područjem tek u začetku bolje je imati saradnju sa prevodilačkim agencijama. Razlog se nalazi u tome što se posao nije razvio i što se može dogoditi da vam usluge prevođenja i ne trebaju kroz par meseci. Osim toga, u startu imate samo nužne troškove pa plaćate samo po strani prevoda.

Engleski je svako najrasprostranjeniji, ali šta ako vam zatreba prevod i sudski tumač za ruski, kineski, neki od jezika regiona? Vas ne treba da zanima da li tekst prevodi jedna osoba ili više njih, da li je komplikovano ili jednostavno…vi dobijate gotov prevod spreman za slanje saradnicima u inostranstvo.

Pored klasičnih prevoda i overa sudskih tumača za ruski, engleski, nemački… prevod se može raditi i sa stranog na drugi strani jezik pa su mogućnosti neograničene.

Sve vam ove opcije mogu zatrebati tokom komunikacije sa firmama samo jedne zemlje, a može biti skupo ako bi se za svaki posao zapošljavao po jedan kvalifikovan prevodilac ili sudski tumač. Velike kompanije imaju sredstva i razlog za zapošljavanjem, ali manjim firmama je to i skupo i neisplativo, barem dok se posao ne razvije.

Da bi posao neometano funkcionisao jezička barijera ne sme da postoji. Zato je važno da uvek i u svakom trenutku postoji dostupnost usluge prevoda na strani jezik, ali i sa njega. Pored kvalifikovanih prevodilaca važno je na raspolaganju imati i dostupne overene prevode za najtraženije jezike gde najviše sarađujemo poslovno: sudski tumač za ruski, engleski i nemački, što će zaokružiti dobar početak svake saradnje sa novim inostranim tržištima.