31 C
Novi Sad
utorak, 5 jula, 2022

Auto škola – prvi korak budućeg vozača

Često se dešava da se proslava 18. rođendana poistovećuje sa još jednim važnim životnim događajem – upisom u auto školu. Međutim, u našoj zemlji auto škola se može upisati već i sa 16 godina, odnosno onda kada kandidat stekne pravo na ličnu kartu. 

Mi smo posetili auto školu Pavlin iz Beograda i oni su nam objasnili da današnje polaganje vozačkog ispita umnogome se razlikuje od nekadašnjeg i podrazumeva nekoliko faza, sve faze polaganja predstavljamo vam u daljem tekstu. 

Uslovi za upis

Da bi kandidat mogao da upiše auto školu, pre svega treba da ispuni određene uslove. Najpre, treba da ima ličnu kartu, koju će morati da nosi sa sobom tokom trajanja celokupne obuke. Zatim, određeni delovi obuke podrazumevaju plaćanje taksi čiji je prilmalac MUP. Takođe, potrebno je uraditi i lekarski pregled za vozače, koji predstavlja dokaz da je kandidat sposoban za upravljanje vozilom određene kategorije.

Teorijski deo obuke

Kada je u pitanju teorijski deo obuke koji organizuje auto škola, on podrazumeva pohađanje teorijske nastave, na kojoj kandidat uči neophodna pravila u saobraćaju, bez čega ne može da pređe na praktični deo, odnosno samu vožnju. Kandidat teorijsku nastavu pohađa u samoj auto školi, gde prati časove koje drže odgovarajući predavači. Nakon što se završe časovi teorijske nastave, polaže se ispit koji se održava ispred komisije u auto školi. Za položeni teorijski ispit je važno istaći da je on validan godinu dana od datuma polaganja. 

Praktični deo obuke

Pre nego što kandidat započne sa praktičnom obukom, odnosno časovima vožnje, auto škola upućuje kandidata da je potrebno uraditi lekarski pregled za vozače. On podrazumeva niz pregleda kojim će se utvrditi sposobnost kandidata za upravljanje motornim vozilom. Sam pregled ne traje previše dugo, moguće je uraditi ga i u državnom i u privatnom domu zdravlja. Uverenje je važeće godinu dana za praktičnu obuku, i pola godine za sticanje vozačke dozvole. Praktična obuka počinje na poligonu, gde se kandidat upoznaje sa osnovama vožnje, i nakon nekoliko časova na poligonu, kandidat je spreman za saobraćaj. 

Prva pomoć

Obuka iz prve pomoći nije nešto što je oduvek bio deo polaganja vozačkog ispita, ali mišljenje mnogih je pozitivno prema tome što je takva obuka postala obavezna. Obuka iz prve pomoći traje osam časova, auto škola je organizuje, i posle toga se polaže ispit, a dokaz da je kandidat položio jeste potvrda koju je obavezno priložiti prilikom polaganja praktičnog dela ispita, a i kasnije kad se podnosi zahtev za izdavanje vozačke dozvole.

Vozački ispit

Vozački ispit se najzad polaže kada kandidat uspešno položi teorijski deo ispita, a zatim položi ispit iz prve pomoći. Ispit se, takođe, kao i obuka, odvija iz dva dela: na poligonu i u saobraćaju. Kada se završi polaganje na poligonu, izvlači se ruta, odnosno tačna putanja kojom kandidat treba da vozi (koju je prethodno uvežbavao na časovima). U kolima sa kandidatom se nalaze instruktor i policajac, koji prate kako kandidat vozi, i na kraju ga ocenjuju. Izuzetno je važno napomenuti da je obuke moguće izvršiti od 16. godine pa nadalje, ali ispit iz prve pomoći i praktični deo ispita mogu se polagati sa navršenih 17 godina. 

Više o polaganju vozačkog ispita ( teorijskog i praktičnog ispita), kao i o uslovima polaganja možete saznati na ovom linku.

Najnovije
- Reklama -spot_img
- Reklama -
Možda bi Vas interesovalo