17.8 C
Novi Sad
utorak, 30 maja, 2023

U kojim poslovima su sudski tumači nezaobilazni?

Sudski tumači su opšte poznato zanimanje, međutim, mali broj ljudi tačno zna šta navedeni poziv podrazumeva i za koje poslove su oni specijalizovani. Tako, većina poistovećuje pojam sudskog tumača sa profesionalnim prevodiocima. Ova dva zanimanja jesu slična, ali se ipak suštinski razlikuju, o čemu svedoče i njihovi nazivi. 

Osobe koje se bave ovim ili sličnim pozivom, osim profesionalnog poznavanja jednog ili više jezika i diplome fakulteta iz oblasti filoloških nauka, trebalo bi da poseduju širok dijapazon opšteg znanja, smisao za lepim izražavanjem, „bogat“ rečnik i strpljenje za prevođenje tekstova različitih sadržaja. Tako se profesionalni prevodioci bave prevođenjem tekstova iz oblasti nauke, medicine, književnosti, ekonomije, prava i drugih zanimanja. Osim tekstova, aktuelni su i prevodi različitih vrsta dokumentacije – od diploma, izvoda, državljanstava, ugovora, saobraćajnih i vozačkih dozvola i druge papirologije koju koristite u svakodnevnom životu i radu. Sve navedeno spada u domen rada i sudskih tumača, sa tom razlikom što oni poseduju ovlašćenje od strane suda za overu svakog dokumenta koji se prevodi. Na taj način, svaki overeni materijal možete koristiti za lične ili profesionalne potrebe, kako u svojoj zemlji, tako i u inostranstvu. Tekstovi i dokumenti se mogu prevoditi dvosmerno, tj. kako sa srpskog na željeni strani jezik, tako i sa stranog na maternji jezik. Svaki prevod koji dobijete korišćenjem usluga sudskog tumača je veran orginalu i preveden ispravno i smisleno.  

Da li sudski tumači u Beogradu predstavljaju popularno zanimanje? 

Brojnost ljudi koji se bave navedenim zanimanjem zavisi prvenstveno od kvalifikacija lica koje konkurišu za posao sudskog tumača. Uslovi za obavljanje ove vrste delatnosti istaknuti su na sajtu Višeg suda u Beogradu, a obuhvataju kompletno poznavanje određenog stranog jezika uz validni sertifikat (pisanje, čitanje, konverzacija) ili visoko obrazovanje, tj. diplomu Filološkog fakulteta. Osim toga, poznavanje pravnih termina je neophodno, kako na maternjem jeziku, tako i pravne terminologije koja se koristi na određenom stranom jeziku. Iskustvo rada u prevodilačkim poslovima je poželjno, kao uslov da posedujete već određene sposobnosti kvalitetnih prevođenja.  

Uz navedene uslove, podrazumevaju se i formalni delovi dokumentacije koji se podnose prilikom konkurisanja – da je podnosilac zahteva punoletni državljanin Republike Srbije, da mu je mesto boravka u gradu gde se traže sudski tumači, kao i da nije krivično osuđivan. Osobi koja se bavi poslom sudskog tumača to ne mora da bude glavno zanimanje, već to mogu biti i ekonomisti, advokati ili diplomate, koji se bave i poslom prevođenja i overe. 

Sudski tumači u Beogradu su veoma zastupljeni i prisutni, a njihova brojnost najčešće zavisi i od samog stranog jezika za koji se traži sudski tumač. Sudski tumači za engleski, ruski, francuski i nemački jezik su najzastupljeniji, dok su ređi sudski tumači i profesionalni prevodioci retkih i teških jezika kao što su latinski, persijski, hebrejski i drugi jezici.  

U kojim slučajevima sudski tumači koriste apostil pečat?

Apostil podrazumeva stručni termin za overu dokumenata koja se dobijaju iz inostranstva, tj. za legalizaciju stranih dokumenata. Na taj način olakšava se međunarodno pravni postupak svih dokumenata iz drugih zemalja. 

Apostil pečat koriste državni službenici pravosuđa, sudstva, tužilaštva, sudski izvršitelji, javni beležnici, osobe koje se bave administrativnim poslovima i drugi, koji imaju odobrenje da izdaju i overavaju izvode, potvrde, presude, ugovore, uverenja različitog tipa, diplome i druga dokumenta. Na ovaj način, sva dokumenta izdata od organa državnih institucija, potpisom i apostil pečatom predstavljaju verodostojne isprave. 

Međutim, postoje i izuzeci kada se apostil pečat ne primenjuje – u slučajevima izdavanja dokumenata od strane diplomata i konzulata, kao i u slučajevima trgovinsko – carinskih poslova. 

Pre bilo kakvog prevođenja, potrebno je da proverite da li je vašoj dokumentaciji potrebna overa apostil pečatom. Ukoliko se pokaže obaveznim, sledeći korak je overavanje originalnih dokumenata od strane suda, a zatim se oni nose kod sudskog tumača, koji se bave prevodom i overom apostil pečatom. Ova praksa se razlikuje od države do države, pa se kod nekih zemalja praktikuje overa navedenim pečatom i prevoda i originala. U svakom slučaju, pre ulaska u bilo kakav poduhvat, dobro se raspitajte o overenim prevodima, ali i originalnim dokumentima. Trebalo bi naglasiti razlog i način overe, kako bi vaše isprave bile prosleđene odgovarajućem sudskom tumaču. Da je u pitanju veoma delikatan posao, koji zbog jedne overe može dovesti do gubitka ispravnosti dokumenata i utrošenog vremena praćenog glavoboljom, trebalo bi uzeti u obzir i činjenicu da su pravila drugačija u različitim sudovima po celoj Srbiji.

Najnovije
- Reklama -spot_img
Možda bi Vas interesovalo