Odavno je prošlo vreme kada su se novac i dragocenosti čuvali u domu. Novac je, može se reći, prestao da se krije u dušecima, kuhinjskim elementima i svim onim već svima dobro poznatim mestima. S tim što, naravno, ima izuzetaka i u tome, te je nekome i dalje sigurnije da novac čuva uz sebe nego u banci. Bilo kako bilo, ako ste nepoverljivi prema bankama i želite svoj novac i dragocenosti uz sebe, najbolje rešenje je da pronađete u svojim prostorijama mesto gde biste mogli da ugradite sef. 

Sef u kući

Kada ste se odlučili da deo vaše kuće postanu sefovi cena je sigurno nešto o čemu prvo razmišljate. Međutim, uvek treba imati na umu da je dobro da uložite u bezbednost vaše imovine te da ne treba štedeti u pogledu kvaliteta sefa. Sef je zapravo bezbednosna kutija u kojoj na sigurnom možete čuvati različite vredne stvari. Postoje u različitim veličinama, te ih prilagođavate svojim potrebama, odnosno nameni za koju vam je sef potreban. Pretpostavka mnogih jeste da je sef lako obiti, pa čak i podići i ukrasti. To jeste donekle istina, ali sefovi se danas najčešće ugrađuju u zidove, te se time onemogućava da ih eventualni provalnik ponese sa sobom.

Kako sef funkcioniše 

Pre nego što se sef ugradi u zid prostorije, treba ozbiljno pristupiti odabiru odgovarajućeg sefa. Kada na internetu potražite odrednice sefovi cena, videćete da se mogu pronaći različiti rasponi cene, kao i različite vrste sefova. Naravno da nije dovoljno da se sef samo ugradi, već je izuzetno važno razmisliti o načinu njegovog zaključavanja. Postoje standardne brave koje se zaključavaju mehanički, dakle pomoću ključa. One bi možda predstavljale najjednostavniju vrstu zaključavanja. Zatim, mnogo popularniji način zaključavanja sefa jeste elektronski, gde se ceo postupak zasniva na zaključavanju pomoću šifre. Ta šifra, slično današnjoj priči sa šiframa koje se koriste za imejlove, razne korisničke usluge, i različite aplikacije, treba da bude što komplikovanija. Komplikovana šifra koja se sastoji od različitih znakova, brojeva i slova umnogome otežava posao lopovima i najčešće su nerešiva prepreka u njihovoj nameri da vas opustoše. 

Šta utiče na cenu biometrijskih sefova?

Najsigurnija varijanta zaključavanja sefa jeste sef koji ima bravu koja funkcioniše po biometrijskom principu. To, naime, predstavlja otključavanje sefa pomoću otiska prstiju, odnosno sef se otključava na dodir prsta. Provalnicima pa i drugima koji bi da zavire u ono što držite pod ključem biće nemoguće da otvore takav sef, jer njega možete otvoriti samo vi i vaš prst. Kad su u pitanju takvi sefovi cena je naravno veća u odnosu na sve ostale.

Otpornost sefova

Kao što je pomenuto, sefovi se prave od različitih materijala. Ti materijali se razlikuju po određenim karakteristikama, ali suština je da budu čvrsti, pa čak i neuništivi. Savremeni sefovi se prave da budu otporni na visoke temperature i vlagu. Izrađuju se uglavnom od čelika, što im obezbeđuje dugotrajnost i veliku stopu sigurnosti. Jedno je sigurno, treba prvo sagledati kakav sef odgovara vašim potrebama, jer nije uvek najskuplja varijanta i najsvrsishodnija. Primena sefova je široka, te su danas čak i neizostavni deo ne samo domova, već i savremenih kancelarija.