16.1 C
Novi Sad
ponedeljak, 23 maja, 2022

Šta vaš govor tela zaista poručuje?

Govor tela se odnosi na neverbalne signale koje koristimo za komunikaciju. Prema mišljenju stručnjaka, ovi neverbalni signali čine ogroman deo svakodnevne komunikacije.

Od naših izraza lica do pokreta našeg tela, stvari koje ne govorimo i dalje mogu da prenesu velike količine informacija. Pretpostavlja se da govor tela može činiti između 60 i 65% celokupne komunikacije.

Razumevanje govora tela je važno, ali je takođe neophodno obratiti pažnju na druge znakove kao što je kontekst. U mnogim slučajevima, trebalo bi da posmatrate signale kao grupu, a ne da se fokusirate na jednu akciju.

Evo na šta treba da obratite pažnju kada pokušavate da protumačite govor tela.

Govor tela – izrazi lica

Razmislite na trenutak koliko je osoba u stanju da prenese samo izrazom lica. Osmeh može ukazivati na odobravanje ili sreću. Mrštenje može signalizirati neodobravanje ili nezadovoljstvo.

U nekim slučajevima, naši izrazi lica mogu otkriti naša prava osećanja u vezi sa određenom situacijom. Dok vi kažete da se osećate dobro, izraz vašeg lica može reći ljudima drugačije.

Samo nekoliko primera emocija koje se mogu izraziti izrazima lica uključuju sreću, tugu, bes, iznenađenje, odvratnost, strah, konfuziju, uzbuđenje, želju ili prezir.

Izraz lica osobe može čak pomoći da se utvrdi da li verujemo ili verujemo u ono što pojedinac govori.

Jedno istraživanje je pokazalo da je izraz lica od najvećeg poverenja uključivao blago podizanje obrva i blagi osmeh. Ovaj izraz, sugerišu istraživači, prenosi i prijateljstvo i samopouzdanje.

Izrazi lica su takođe među najuniverzalnijim oblicima govora tela. Izrazi koji se koriste za prenošenje straha, ljutnje, tuge i sreće slični su širom sveta. Istraživanja čak sugerišu da donosimo sudove o inteligenciji ljudi na osnovu njihovog lica i izraza.

Jedna studija je otkrila da je veća verovatnoća da će osobe koje su imale uža lica i istaknutije nosove biti percipirane kao inteligentne. Ljudi sa nasmejanim, radosnim izrazom lica takođe su ocenjeni kao inteligentniji od onih sa ljutitim izrazima.

Oči

Oči se često nazivaju „ogledalima duše“ jer su u stanju da otkriju mnogo o tome šta osoba oseća ili razmišlja. Dok razgovarate sa drugom osobom, beleženje pokreta očiju je prirodan i važan deo procesa komunikacije.

Govor tela pogled
Ako vas osoba ne gleda u oči, velike su šanse da je neiskrena ili nešto krije (shutterstock.com)

Neke uobičajene stvari koje možete primetiti uključuju da li ljudi uspostavljaju direktan kontakt očima ili skreću pogled, koliko trepću ili su im zenice proširene. 

Kada procenjujete govor tela, obratite pažnju na sledeće očne signale:

Pogled

Kada vas osoba gleda direktno u oči tokom razgovora, to ukazuje da je zainteresovana i obraća pažnju. Međutim, produženi kontakt očima može biti opasan.

S druge strane, prekid kontakta očima i često gledanje u stranu može ukazivati na to da je osoba ometena, da joj je neprijatno ili da pokušava da sakrije svoja prava osećanja.6

Treptanje

Treptanje je prirodno, ali treba obratiti pažnju i na to da li osoba trepće previše ili premalo.

Ljudi često trepću brže kada se osećaju uznemireno ili neprijatno. Retko treptanje može ukazivati na to da osoba namerno pokušava da kontroliše svoje pokrete očiju.

Na primer, igrač pokera može ređe da trepće jer namerno pokušava da izgleda kao da nije uzbuđen zbog ruke koja mu je dodeljena.

Veličina zenica

Veličina zenice može biti veoma suptilan neverbalni komunikacijski signal. Dok nivoi svetlosti u okruženju kontrolišu širenje zenica, ponekad emocije mogu izazvati i male promene u veličini zenice.

Na primer, veoma proširene zenice, mogu ukazivati na to da je osoba zainteresovana ili čak uzbuđena.

Usta

Izrazi i pokreti usta takođe mogu biti od suštinskog značaja za čitanje govora tela. Na primer, grickanje donje usne može ukazivati na to da osoba oseća zabrinutost, strah ili nesigurnost.

Pokrivanje usta može biti pokušaj da budete ljubazni ako osoba zeva ili kašlje, ali može biti i pokušaj da se prikrije negodovanje.

Govor tela usne
Pokrivanje usana znači skrivanje neke reakcije (shutterstock.com)

Osmeh je možda jedan od najvećih signala govora tela, ali osmeh se takođe može tumačiti na mnogo načina.

Osmeh može biti iskren, ili se može koristiti za izražavanje lažne sreće, sarkazma ili čak cinizma.

Kada procenjujete govor tela, obratite pažnju na sledeće signale usta i usana:

 • Napućene usne. Pućenje usana može biti pokazatelj neukusa, neodobravanja ili nepoverenja.
 • Grickanje usana. Ljudi ponekad grizu usne kada su zabrinuti, uznemireni ili pod stresom.
 • Pokrivanje usta. Kada ljudi žele da sakriju emocionalnu reakciju, mogu da pokriju usta kako bi izbegli iskazivanje osmeha ili podsmeha.
 • Usne okrenute ka gore ili dole. Male promene na ustima takođe mogu biti suptilni pokazatelji onoga što osoba oseća. Kada su usta malo okrenuta ka gore, to može značiti da se osoba oseća srećno ili optimistično. S druge strane, usta blago okrenuta nadole mogu biti pokazatelj tuge, neodobravanja ili čak otvorene grimase.

Govor tela gestikulacija

Gestovi mogu biti neki od najdirektnijih i najočiglednijih signala govora tela. Mahanje, pokazivanje i korišćenje prstiju za označavanje numeričkih iznosa su veoma uobičajeni i lako razumljivi gestovi.

Međutim, neki gestovi mogu biti kulturni, tako da bi podizanje palca ili znak mira u drugoj zemlji moglo imati potpuno drugačije značenje nego u vašoj.

Sledeći primeri su samo nekoliko uobičajenih gestikulacija i njihova moguća značenja:

 • Stisnuta pesnica može ukazivati na bes u nekim situacijama ili na solidarnost u drugim.
 • Palac gore i dole se često koriste kao gestovi odobravanja i neodobravanja.
 • Gest „u redu“, napravljen dodirivanjem palca i kažiprsta u krug dok ispruži druga tri prsta može se koristiti da znači „u redu“ ili „nije u redu“. U nekim delovima Evrope, međutim, isto signal se koristi da implicira da ste ništa. U nekim južnoameričkim zemljama, simbol je zapravo vulgaran gest.
 • Znak V, nastao podizanjem kažiprsta i srednjeg prsta i njihovim razdvajanjem da bi se stvorio V-oblik, znači mir ili pobedu u nekim zemljama. U Ujedinjenom Kraljevstvu i Australiji, simbol poprima uvredljivo značenje kada je zadnji deo šake okrenut ka spolja.

Govor tela -Ruke i noge

Ruke i noge takođe mogu biti korisne u prenošenju neverbalnih informacija. Prekrštanje ruku može ukazivati na defanzivnost. Prekrštanje nogu od druge osobe može ukazivati na nenaklonost ili nelagodu od te osobe.

Drugi suptilni signali, kao što je širenje ruku u široku ruku, mogu biti pokušaj da izgledaju veće ili više zapovednički, dok držanje ruku blizu tela može biti pokušaj da se minimizirate ili povučete iz centra pažnje.

Kada procenjujete govor tela, obratite pažnju na neke od sledećih signala koje ruke i noge mogu preneti:

 • Prekrštene ruke mogu ukazivati na to da se osoba oseća defanzivno, samozaštitno ili zatvoreno.
 • Stajanje sa rukama na bokovima može biti pokazatelj da je osoba spremna i da ima kontrolu, ili takođe može biti znak agresivnosti.
 • Sklapanje ruku iza leđa može ukazivati na to da je osobi dosadno, da se oseća uznemireno ili čak ljuto.
 • Brzo tapkanje prstima ili vrpoljenje može biti znak da je osobi dosadno, da je nestrpljiva ili frustrirana.
 • Prekrštene noge mogu ukazivati na to da osoba nosi osećaj zatvorenosti ili potrebu za privatnošću.

Držanje tela

Način na koji držimo svoje telo takođe može poslužiti kao važan deo govora tela.

Termin držanje se odnosi na to kako držimo svoja tela, kao i na ukupnu fizičku formu pojedinca.

Držanje može da prenese mnoštvo informacija o tome kako se osoba oseća, kao i nagoveštaje o karakteristikama ličnosti, kao što je da li je osoba samouverena, otvorena ili pokorna.

Uspravno sedenje, na primer, može ukazivati na to da je osoba fokusirana i obraća pažnju na ono što se dešava. S druge strane, sedenje sa pogrbljenim telom može značiti da je osobi dosadno ili da je ravnodušna.

Kada pokušavate da pročitate govor tela, pokušajte da primetite neke od signala koje držanje osobe može da pošalje.

 • Otvoreno držanje uključuje držanje trupa otvorenog i izloženog. Ova vrsta držanja ukazuje na prijateljstvo, otvorenost i spremnost.
 • Zatvoreno držanje uključuje sakrivanje trupa često pogrbljenim napred i držanje ruku i nogu prekrštenih. Ova vrsta držanja može biti pokazatelj neprijateljstva, neljubaznosti i anksioznosti.

Lični prostor

Da li ste ikada čuli da neko govori o svojoj potrebi za ličnim prostorom? Da li ste ikada počeli da se osećate neprijatno kada vam neko stoji malo preblizu?

Govor tela lični prostor
Potreba za ličnim prostorom pravi razliku između bliskih i površnih kontakata (shutterstock.com)

Termin proksemika, koji je skovao antropolog Edvard T. Hol, odnosi se na udaljenost između ljudi dok su u interakciji. Baš kao što pokreti tela i izrazi lica mogu da prenesu veliku količinu neverbalnih informacija, tako i fizički prostor između pojedinaca.

Hol je opisao četiri nivoa socijalne distance koji se javljaju u različitim situacijama.

Intimna udaljenost: 15 do 45 cm

Ovaj nivo fizičke distance često ukazuje na bliži odnos ili veću udobnost među pojedincima. Obično se javlja tokom intimnog kontakta kao što je grljenje, šaputanje ili dodirivanje.

Lična udaljenost: 45 cm do 1.5 m

Fizička distanca na ovom nivou obično se javlja između ljudi koji su članovi porodice ili bliski prijatelji. Što bliže ljudi mogu udobno da stoje dok su u interakciji, to može biti pokazatelj nivoa intimnosti u njihovoj vezi.

Društvena distanca: 1.5 do 3.5 m

Ovaj nivo fizičke distance se često koristi sa osobama koje su poznanici.

Sa nekim koga prilično dobro poznajete, kao što je kolega sa kojim se viđate nekoliko puta nedeljno, možda ćete se osećati ugodnije u interakciji na bližoj udaljenosti.

U slučajevima kada drugu osobu ne poznajete dobro, kao što je vozač poštanske pošiljke kojeg viđate samo jednom mesečno, udaljenost od 3 do 3.5m može biti ugodnija.

Javna udaljenost: 3.5 do 7.5 m

Fizička distanca na ovom nivou se često koristi u situacijama javnog govora. Razgovor pred odeljenjem punim učenika ili držanje prezentacije na poslu su dobri primeri takvih situacija.

Takođe je važno napomenuti da nivo lične distance koji pojedincima treba da bi se osećali prijatno može varirati od kulture do kulture.

Završna reč

Razumevanje govora tela može vam pomoći da bolje komunicirate sa drugima i da tumačite ono što drugi možda pokušavaju da prenesu.

Iako je možda primamljivo razdvajati signale jedan po jedan, važno je sagledati ove neverbalne signale u odnosu na verbalnu komunikaciju, druge neverbalne signale i situaciju.

Takođe možete da se usredsredite na učenje više o tome kako da poboljšate svoju neverbalnu komunikaciju da biste postali bolji u davanju do znanja ljudima šta osećate — čak i bez reči.

Najnovije
- Reklama -spot_img
- Reklama -
Možda bi Vas interesovalo