Čak 3% svetske populacije ima ovo hronično kožno oboljenje koje je praćeno ograničen crvenim pločama prekrivenim srebrnkasto-beličastim ljuspicama.

Psorijaza predstavlja autoimunu, hroničnu bolest koja u najvećem broju slučajeva zahvata kožu. Pored kože, ona se može javiti i u temenu kose, na noktima, te ređe na zglobovima, kada je praćena i psorijatičnim artritisom.

Psorijaza često čini da se pacijenti suočeni sa njom osećaju izdvojeno od društva, da pate od manjka samopouzdanja, upravo zbog lošeg estetskog izgleda ove bolesti kada se pojavi. Međutim, njenim lečenjem ona može da se sanira, da se umanji njena vidljivost, a često i da se spreči širenje, dok potpuno lečenje nije moguće.

Kako psorijaza nastaje?

Iako je medicina neverovatno napredovala, nije poznat tačan uzrok nastanka psorijaze. Ono šta se zna jeste da uglavnom nastaje sadejstvom genetske predispozicije sa spoljašnjim činiocima. To znači da ako jedna osoba ima genetsku predispoziciju za ovu bolest u sudelovanju sa stresom, bakterijskim i virusnim infekcijama, u toku trudnoće, usled poremećaja metaboličkog ili endokrinog sistema, ona se može manifestovati, tj. aktivirati. Najveći broj pacijenata je onih kod kojih je genetika aktivirana stresom ili respiratornim infekcijama, dok je broj slučajeva sa drugim spoljašnjim faktorima znantno manji.

Kada se psorijaza javlja?

Ne postoji tačno određen period kada može da dođe do njenog aktiviranja i pojave, tako da postoje slučajevi kod kojih se javlja u tinejdžerskom periodu, ali i onih kod kojih dolazi već u kasnijim godinama. Statistika govori da se ipak u 50% slučajeva pojavljuje već pre 25. godine, a jedna trećina sveukupne populacije zahvaćene ovom kožnom bolesti je psorijazu prijavila oko 15. godine života.

Da li je psorijaza zarazna?

U prošlosti je ovo kožno oboljenje izazivalo strah svojim izgledom upravo zbog činjenice da se mislilo da je možda zarazna, iako realnog razloga za to razmišljanje nije bilo. Psorijaza nije zarazna, niti ikako prenosiva bolest, ona može ugroziti zdravlje onoga ko je ima, ali je pacijent ne može proširiti na nekoga.

Osobe sa psorijazom su podložnije određenim oboljenjima

Psorijaza nije estetski problem, iako kod nekoga izaziva nelagodu i manjak samopouzdanja. Ono što bi zapravo trebalo da izazove jeste brigu o sveopštem zdravstvenom stanju, budući da njena pojava može da našteti zdravlju kroz činjenicu da pacijenti kod kojih je dijagnostikovana česšće oboljevaju od hipertenzije, dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, upalnih bolesti creva. Iz tog razloga, posebno kada se radi o težem obliku psorijaze, potrebno je da u proces lečenja budu uključeni i drugi doktori koji nisu isključivo dermatolozi.

Lečenje psorijaze

Lečenje psorijaze je poželjno od trenutka kada se primeti njena pojava. Na taj način se utiče na njeno suzbijanje i držanje pod kontrolom, što je važno kako za umanjenje mogućnosti njenog širenja dalje po telu, a tako i njenog uticaja na zdravlje organizma. U samoj terapiji se koriste lokalni, sistemski medikamenti, kao i biološka i fototerapija.

Svaka od ovih terapija je poželjno da se kombinuje sa fototerapijom, prirodnom ili veštačkom, dok se odabir među lokalnom, sistemskom i biološkom vrši na osnovu oblika ispoljavanja psorijaze, da li je on blaži, srednje težak ili težak.