KORPORATIVNI IDENTITET

Za bilo koji biznis (kompaniju, firmu, agenciju) modernog sveta, važno je izdvojiti se iz mase sličnih biznisa i stvoriti sopstveno ime, identitet koji će biti uticajan.