GRAFIČKI DIZAJN

Grafički dizajn je izuzetno važan za kreiranje samog sajta jer će on organizovati i poređati sve ideje vezane za samu estetiku sajta.