Slaganje boja - Komplementarne boje

Slaganje boja je, zapravo, najvažniji element u teoriji boja, a dizajniranje s bojama je sigurno najteži oblik dizajna.